مشاغل دوره قاجار

آنچه در عکس میبینید به مراتب از نمونه اوریجینال بی کیفیت تر و به لحاظ رنگی بعضا تا چندین تنالیته متفاوت تر وبی کیفیت تر است