درباره شهرام سینایی

شهرام سینایی فوق لیسانس عمران سال 79 از دانشگاه آزاد نجف آباد.که نقاشی رو برخلاف مد امروزی علمی فراگرفته ام

تکنیک فعالیت نقاشی سیاه قلم.آبرنگ.پاستل

شروع فعالیت نقاشی سال 74

شروع فعالیت حرفه ایی نقاشی 1380

استاد مرحوم پور صفا - آقای اصلانی - آقای یقینی از شاگردان مرحوم یرواند در واقع کلاس کمپوزیسیون ورنگ رو از محضر آقای یقینی تحصیل کردم و کلاس طراحی رو در خدمت استاد عمادی از اساتید دانشگاه هنر پردیس بوده ام

تعداد نمایشگاه ها بااحتساب نمایشگاه فعلی کاخ موزه گلستان هشت برپایی بوده مضمون نقاشیها مشاغل .مناظر.ابنیه.گل.کوچ عشایر. به سبک اصفهان و در زمان قاجار تا به حال میباشد شایان ذکر است سبک اصفهان برگرفته اصلی و پایه گذار آن استاد رضا عباسی بوده که بیشتر به زندگی روز مره مردم و مشاغل میپرداخته است همچنین جزییات در این دوره از نقاشی بیشتر بچشم میخورد نسبت به ادوار قبل